Wat is Agile software ontwikkeling?

Agile software ontwikkeling’ is een verzamelnaam voor ‘agile’ software ontwikkelmethodes. Een voorbeeld van een agile software ontwikkelmethode is de scrum methode.

Agile komt uit het Engels en betekent ‘behendig’ of ‘lenig’. Deze betekenis sluit uitstekend aan bij de manier van werken. Software die onder de Agile ontwikkelmethode vallen zijn namelijk aan de volgende kenmerken te herkennen:

De software wordt ontwikkeld in verschillende tijdsperiodes

De te bouwen software wordt in korte tijdsperiodes ontwikkeld. Dit zorgt voor een overzichtelijk proces. Tijdens een tijdsperiode worden alle taken zoals planning, analyse, ontwerp, testen en documentatie afgewerkt.

Na elke tijdsperiode is er een bruikbaar en werkend prototype

Aan het eind van een tijdsperiode wordt er een bruikbaar stuk software opgeleverd. Doordat de klant het software prototype ziet wordt het voor hen ook duidelijker wat zij nu precies in de software willen en is het makkelijk bij te sturen. Daarnaast is ook meteen duidelijk of de integratie in bestaande software goed verloopt.

De nadruk ligt op directe communicatie

Bij de agile ontwikkelmethode ligt de nadruk op directe communicatie, zoals persoonlijk contact. Het is erg belangrijk dat elk teamlid van een agile-team aanwezig is op dezelfde locatie óf op zijn minst te allen tijde bereikbaar is.

De ‘agile software ontwikkelmethode’ is erg geschikt voor maatwerk, omdat het vaak grotere projecten betreft dat aan verandering onderhevig kan zijn. Door de flexibiliteit van deze methode wordt de gewenste software effectiever en klantgerichter gerealiseerd, waardoor het een populaire ontwikkelmethode is.