Integratie in de cloud

Qics maakt al bijna 15 jaar maatwerk software voor haar klanten. Een groot deel van onze projecten heeft te maken met het onderling koppelen van twee of meer systemen. In de loop der jaren hebben we hier veel kennis en ervaring mee opgedaan. Maar hoe ga je nu om met integratie vraagstukken in de cloud?

Integratie tussen clouddiensten is niets nieuws. Je kunt je Twitter, LinkedIn en Facebook accounts op allerlei manieren aan elkaar koppelen en ook zakelijke applicaties bieden vaak al ‘out of the box’ mogelijkheden om gegevens met andere software uit te wisselen. Maar wat nu als de integratie nog niet bestaat? Wat als je wilt integreren met software die nog op eigen servers draait, achter de firewall? En wat als al je applicaties in de cloud draaien, waar draaien dan de services die verantwoordelijk zijn voor de koppelingen tussen al die cloud diensten? En hoe ga je op al deze diensten inloggen?

Bij Qics spelen deze vraagstukken ook op diverse vlakken. Onze producten moeten koppelen met zowel cloud als On-premises oplossingen. Onze maatwerkafdeling krijgt veel te maken met dit soort vraagstukken bij klanten en ook onze interne automatisering verplaatst zich steeds meer richting cloud. We zien ook dat cloud diensten en SaaS software een nieuwe impuls geeft aan het ’best of breed principe’. Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de integratievraagstukken van onze klanten, hanteert Qics een strategie die gebaseerd is op drie pijlers. De drie pijlers zullen in de volgende paragrafen worden toegelicht.

Standaard connectoren voor onze standaard producten

Voor onze standaard producten zullen wij ‘out of the box’ connectoren blijven ontwikkelen met systemen die veel bij onze klanten in gebruik zijn. Dit kunnen zowel On-premises als cloudoplossingen zijn. Deze koppelingen moeten vooral ‘gewoon werken’ en de complexiteit erachter moet verborgen worden voor de eindgebruikers.

QicsTime en QicsPlanner bevatten op dit moment al koppelingen met Exact Globe, Exact Synergy, Exact Online, Twinfield, Microsoft Exchange en AuditCase. Bovendien zijn onze producten voorzien van een Web API, zodat ook externe partijen met onze software kunnen koppelen. Daarnaast hebben wij een nieuwe generatie van onze software gelanceerd, dat volledig in de cloud draait en eveneens integreert met deze en andere software die door veel van onze klanten wordt gebruikt, namelijk QicsMilestones.

Een standaard platform voor complexe scenario’s

Bij veel bedrijven gaat het integratievraagstuk niet om de standaard mogelijkheden van de standaard pakketten, maar om alle pakketten. Een bedrijf heeft al snel een flink aantal softwarepakketten in gebruik. Hoe groter het bedrijf, hoe meer software er over het algemeen in gebruik is en hoe complexer de interactie tussen al deze software is. In de praktijk zijn er dan ook vaak talloze koppelingen in gebruik, die allemaal op andere manieren werken in gevarieerde mate van betrouwbaarheid én met allerlei verschillende methodes om te monitoren en te controleren.

Al deze verbindingen maken dat het automatiseringslandschap als geheel weinig flexibel is. Het vervangen van één systeem kan effect hebben op een flink aantal andere systemen en koppelingen. Traditioneel was er maar één echte uitweg: (flink) investeren in een integratieplatform of Enterprise service bus oplossing. Naast duur en ingewikkeld zijn dergelijke oplossingen ook niet altijd bedoeld of geschikt om met cloud oplossingen te communiceren, laat staan zelf in de cloud te draaien.

Een moderne oplossing voor het probleem is het inzetten van een iPaaS oplossing. iPaaS staat voor ‘Integration Platform as a Service’. iPaaS leveranciers bieden een (online) platform voor integratie oplossingen. Het platform is in staat om alle secundaire processen zoals mapping van velden, foutafhandeling, monitoring, rapportage, security, scheduling en dergelijke op een uniforme manier af te handelen, terwijl zogenaamde ‘connectoren’ voor de koppeling tussen de te koppelen software en het platform zorgen. Een dergelijk platform biedt een aantal belangrijke voordelen:

  • Een connector hoeft maar één keer te worden gebouwd en kan daarna gebruikt worden in koppelingen met talloze andere pakketten.
  • Wanneer je als organisatie een bepaald pakket wilt vervangen hoeft alleen de connector met dat pakket te worden vervangen en niet elke koppeling met elk ander pakket.
  • Het platform draait zelf in de cloud, waardoor je als organisatie in staat bent om (uiteindelijk) de gehele bedrijfsvoering met cloud services in te richten, inclusief de integratie tussen deze services.
  • Het platform biedt een uniforme manier van beheren en monitoren van alle koppelingen die binnen de organisatie draaien.

Onlangs is Qics een samenwerking gestart met Scribe software, leverancier van het Scribe online iPaaS platform. Inmiddels hebben we connectoren voor Exact Globe en Exact Synergy gelanceerd. Dit stelt ons in staat om bijvoorbeeld Microsoft CRM of Salesforce.com te koppelen met Exact. Ook voor onze eigen producten zullen we connectoren maken op het Scribe platform, zodat we ook in complexe enterprise/cloud scenario’s een professionele oplossing kunnen bieden.

Specifieke koppelingen voor specifieke wensen

Tot slot kan het natuurlijk nog steeds noodzakelijk te zijn om koppelingen op maat te maken. Bijvoorbeeld omdat één van de systemen zelf op maat is gebouwd, of wanneer er specifieke wensen ten aanzien van de koppeling zijn. Veel van de elementen die in een dergelijk project terugkomen zijn standaard. Daarom heeft Qics een aantal ‘best practices’ op het gebied van foutafhandeling, mapping van velden, monitoring, rapportage en beveiliging in modules geplaatst, die flexibel kunnen worden ingezet bij nieuwe projecten. Zo kunnen ook hele specifieke wensen op een standaard manier worden opgelost en opgepakt met behulp van bewezen techniek.

Heeft u ook een vraagstuk rondom integratie? Wij helpen u graag verder.