Werken volgens de Scrum methode

Voor de realisatie van een software applicatie op maat, werken wij via de scrum methode. De scrum methode is een effectieve en tijdbesparende manier om software te ontwikkelen en behoort daarnaast tot de agile software ontwikkelmethode. Via de scrum methode kan op flexibele wijze een software product worden gemaakt. Wanneer de wensen voor het software product tussentijds wijzigen, dan heeft dit geen gevolgen voor de verdere ontwikkeling hiervan. Mede hierdoor is scrum een populaire manier van software ontwikkelen.

Het team

Zonder scrum team kan er geen product worden gebouwd. Een scrum team bestaat uit verschillende rollen, zoals bijvoorbeeld de product owner, een scrum master en een developer. Hieronder staan de rollen kort toegelicht:

 • De product owner
  De product owner behartigt de belangen van de klant en zorgt ervoor dat de juiste functionaliteiten op de backlog komen te staan. Hier komen wij verder in dit artikel op terug.
 • De scrum master
  De scrum master zorgt ervoor dat de software ontwikkeling probleemloos verloopt. Hij of zij zorgt ervoor dat iedereen binnen het team de juiste middelen heeft om zijn of haar taken te kunnen afronden. Een scrum master is ook wel te vergelijken met een projectmanager.
 • Developers
  De developers zorgen ervoor dat het product gebouwd wordt en dat de sprints succesvol worden afgerond. Bovendien zetten zij de software klaar voor de testers.
 • Testers
  Een tester test het product om er zeker van te zijn dat de software foutloos werkt. Eventuele fouten worden eruit gehaald en volgens prioriteit weer verwerkt in een sprint.
 • De klant
  De klant is uiteraard ook belangrijk en een onderdeel van het team. Op deze manier kan er direct gecommuniceerd worden en is er een nauwe samenwerking mogelijk.

De backlog

Alle te ontwikkelen functies en wensen worden verzameld in een ‘backlog’. Hierin worden de gewenste functionaliteiten, ook wel een user-story genoemd, vanuit de positie van de eindgebruiker geschreven. Bijvoorbeeld: “Als gebruiker wil ik mijn adresgegevens kunnen inzien”. De backlog is dus eigenlijk één grote wensenlijst van de gewenste functionaliteiten. De developers weten op deze manier precies hoe ze dit moeten en kunnen ontwikkelen. Elke user-story krijgt een prioriteit dat, in samenspraak met de klant, door de product owner wordt gegeven. Op deze manier worden de belangrijkste zaken het eerst gebouwd.

Sprints

Sprints zijn korte tijdsperiodes waarbinnen de user-stories worden gebouwd, getest en klaargezet. Een sprint duurt vaak tussen de twee tot vier weken. Aan het einde van elke sprint wordt er een demo gegeven. De klant en de rest van het team kunnen dan feedback geven op het geleverde resultaat. Indien noodzakelijk worden deze bevindingen, ter verwerking, meegenomen in een volgende sprint.

Het scrum bordScrum bord

Een scrum bord is een zeer belangrijk onderdeel binnen de scrum methode. Vaak wordt er gebruik gemaakt van een whiteboard, waar vier verschillende kolommen op getekend staan: to-do, in progress, testing en done. De user-stories die op dat moment in de sprint worden verwerkt, worden elk op een post-it geschreven en vervolgens op het scrum bord gehangen. In principe mogen er tijdens deze sprint geen nieuwe items meer toegevoegd worden, tenzij het team dit nodig acht.

Scrum bordDe developers bepalen zelf welke user-story zij van het bord kunnen en willen pakken. Op deze manier voelen zij zich verbonden met de software die zij bouwen en neemt het werkplezier toe. Gedurende de sprint verschuiven de post-it’s langzaam naar de verschillende kolommen en worden bij de juiste status gehangen, waar ze op dat moment op van toepassing zijn. De voortgang is hierdoor in één oogopslag te zien.