Privacy Statement QicsDashboards

Hoe gaat QicsDashboards om met de data van haar klanten?

U bent en blijft eigenaar van de data. U kunt ten alle tijden via Power BI de rapporten, inclusief de data downloaden. Wanneer u geen gebruik meer wilt maken van onze dienst, verwijderen wij de data 30 dagen na de einddatum van het contract. Op uw verzoek kunnen we deze data ook voor dit tijdstip verwijderen.

Welke gegevens worden opgehaald vanuit Exact Online?

We halen de financiële gegevens (financiële boekingen, openstaande posten debiteuren/crediteuren) en de daaraan gerelateerde stamgegevens op.

Wat gebeurt er als ik besluit de proefperiode van 30 dagen niet te verlengen?

Indien u besluit om na de gratis proefperiode van 30 dagen niet door te gaan met QicsDashboards, worden de gegevens in Power BI niet meer aangevuld met nieuwe data. 30 dagen na het aflopen van de proefperiode worden de rapporten en de bijbehorende data verwijderd. Tot die tijd kunt u de Power BI rapporten, inclusief data, via Power BI downloaden.

Worden er ook gegevens weggeschreven in Exact Online?

Nee, we lezen alleen gegevens uit.

Kan Qics mijn rapporten en dashboards bekijken?

Nee, dat kunnen we niet. We hebben alleen via de API toegang tot Power BI, niet als gebruiker. We gebruiken de API alleen om gegevens weg te schrijven in de database van Power BI.

Waar worden mijn gegevens fysiek opgeslagen?

Wij slaan de gegevens op in het streng beveiligde Microsoft Azure datacenter in Nederland.

Hoe zijn de gegevens beveiligd?

  • Wij slaan geen inlognamen en wachtwoorden op van Exact Online en van Microsoft Power BI.
  • Uw gegevens worden in een aparte database opgeslagen op het Microsoft Azure platform, met database-encryptie. Deze database is op IP adres en met een versleuteld wachtwoord beveiligd.
  • De toegang tot Power BI database is vergrendeld met een geencrypt wachtwoord;
  • QicsDashboards communiceert alleen over HTTPS. Het veiligste protocol op internet.


Worden mijn gegevens gedeeld met derden?

Uw gegevens worden in principe niet gedeeld met anderen. U bepaalt zelf wie u via Power BI toegang geeft tot uw gegevens. Het kan zijn dat politie, justitie, toezichthouders en de belastingdienst op grond van de wet ons verplichten om gegevens uit de database te verstrekken.