BAS invoer: benchmarks in de agrarische sector

Alfa is een accountantskantoor met een sterke focus op de agrarische sector. Alfa verzamelt agrarische- en financiële gegevens van haar klanten en maakt daar vervolgens ‘benchmarks’ van. Voor een veebedrijf is dit bijvoorbeeld de winst per koe ten opzichte van de winst per koe van andere boeren. Op deze manier biedt Alfa haar klanten een bedrijfsrapport op maat.

Voor Alfa hebben wij de applicatie ‘BAS invoer’ gebouwd, waarmee de gegevens van alle klanten verzameld kunnen worden. Een deel van de informatie is elektronisch beschikbaar, welke direct wordt ingelezen in het datawarehouse. Alle data die niet elektronisch beschikbaar zijn kunnen via BAS invoer worden ingevoerd. De ingevoerde data worden vervolgens naar het datawarehouse getransporteerd.

Business Intelligence

Onze afdeling Business Intelligence heeft meegewerkt aan het datawarehouse van Alfa. We hebben ervoor gezorgd dat de gegevens uit verschillende bronnen worden samengevoegd en gecontroleerd. Het datawarehouse is dé bron waarmee Alfa haar benchmark-rapportages voedt.

Heeft u zelf een idee voor een goed softwareproduct en heeft u advies of hulp nodig om dit idee te realiseren? Neem dan contact met ons op. Lees hier hoe wij te werk gaan.

Schermafbeeldingen van de applicatie