KAVB ledenadministratie

De Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) is de branchevereniging van de bloembollensector. De KAVB behartigt de belangen van alle bloembollenbedrijven in Nederland die bloembollen telen, exporteren of verhandelen. Daarnaast kunnen zij bollen keuren op bepaalde ziektes of virussen én hebben zij een ledenblad.

Wij hebben 13 jaar geleden al software voor de KAVB gebouwd, waarmee de volledige ledenadministratie werd geautomatiseerd. In 2016 hebben we met de KAVB gewerkt aan een moderne, web-based opvolger van deze software.

Naast het ontwikkelen van de applicatie zelf, hebben we ook voor de software-integratie met andere pakketten gezorgd:

  • Een koppeling met Exact voor de financiële administratie.
  • Een koppeling met Rabobank Telebankieren voor het uitbetalen van de vacatiegelden.
  • Een koppeling met de Stichting Bloembollenkeuringsdienst (BKD) voor de agrarische gegevens.
  • Een koppeling met Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) Nederland voor dezelfde gegevens als de BKD, maar dan voor andere typen bedrijven.

Business Intelligence

Onze afdeling Business Intelligence heeft Power BI ingezet om mooie grafieken en analyses te kunnen maken. Hiermee kan de KAVB bijvoorbeeld zijn ledenaantallen over de jaren volgen of inzien welke gewassen het goed doen.

Heeft u zelf een idee voor een goed softwareproduct en heeft u advies of hulp nodig om dit idee te realiseren? Neem dan contact met ons op. Lees hier hoe wij te werk gaan.

Schermafbeeldingen van de applicatie