Onze werkwijze

Werkwijze

Het begint met een idee

Heeft u een vooruitstrevend idee of zoekt u een oplossing voor een probleem? Wilt u graag een software koppeling laten maken en wilt u hierover met een specialist praten? Beschikt u over een grote hoeveelheid data, maar nog niet over de gewenste rapportages en analyses?

Met onze vaardigheden op het gebied van softwareontwikkeling en Business Intelligence, voeren wij al meer dan vijftien jaar projecten voor de zakelijke dienstverlening uit.

Het voorstel

Om een passend voorstel te kunnen maken is het van belang om uw wensen in kaart te brengen. Dit doen wij middels een inventarisatiegesprek. Nadat uw wensen in kaart zijn gebracht, maken wij een voorstel voor het maken van een ontwerp (bij de wat kleinere projecten kunnen we na het inventarisatiegesprek een indicatie van de ontwikkelkosten geven).

De realisatie

Afhankelijk van uw wensen en de aard van het project, kan de realisatie ervan op drie verschillende manieren worden aangepakt:

  • Fixed price
    Een fixed price project is overzichtelijk en heeft een korte doorlooptijd. U kunt hierbij denken aan het maken van een software koppeling op maat, waarbij alles van tevoren is vastgelegd.
  • Op uurbasis
    Het is ook mogelijk om onze capaciteit op uurbasis af te nemen. Bijvoorbeeld wanneer u wilt dat wij twee dagen in de week bij u op locatie aan een project werken.
  • Op basis van ‘Scrum’
    Bij een groot en complex project zullen wij met ‘sprints’ werken, gebruik makend van de scrum methode. Bij Scrum staat het budget en de opleverdatum vast. De methode is er op gericht om, gegeven het budget en de opleverdatum, zoveel mogelijk relevante functionaliteit te ontwikkelen.

Het onderhoud

Wanneer wij het project opleveren, bieden wij u een onderhoudscontract aan. Een onderhoudscontract biedt belangrijke voordelen:

✔ Support is binnen handbereik

✔ Eventuele problemen die ontstaan worden direct opgelost

✔ Eventuele wijzigingen bij gekoppelde software hebben geen gevolgen voor u

✔ Minimaal 2 personen bij Qics zijn bekend met uw software én de gebruikte technieken. U kunt hierdoor altijd snel geholpen worden.

Lees de ervaringen van bedrijven die u voorgingen