Subspracovatelia

Pri poskytovaní našich produktov a služieb spolupracujeme s nasledujúcimi dodávateľmi:

Hosting a ukladanie dát
  • Microsoft Azure (EÚ)
Dodávatelia softvéru
  • Microsoft, EÚ (Office, CRM, DevOps)
  • ClickDimensions, EÚ (marketing a komunikácia)
  • Twilio Sendgrid, mimo EÚ (poskytovateľ e-mailu)
  • Zendesk, EÚ (podpora)
  • Stiply, EÚ (digitálne podpisovanie)
Prenajaté služby

Spoločnosť Qics s.r.o. , EÚ (vývoj)
Mono IT, EÚ (Produktový manažment)

Odkazy

Náš softvér je možné prepojiť s rôznymi inými systémami. O ktoré systémy ide, môžete vidieť na našich produktových stránkach. Máte kontrolu nad používateľským účtom, s ktorým sa tieto údaje vymieňajú a ktoré údaje sa vymieňajú. Takéto odkazy nepovažujeme za čiastkových spracovateľov. Preto musíte zabezpečiť, aby ste s prepojenou stranou uzavreli dohody o spracovaní údajov.

Tento zoznam bol naposledy aktualizovaný 16. januára 2024.