Qics – One step ahead

Od prvého dňa bolo naším poslaním primerane pomáhať klientom pri ich projektoch a činnostiach súvisiacich s portfóliom. Od tvorby stratégie, riadenia projektov a portfólia až po obchodné informácie a fakturáciu. Naše inteligentné riešenia SaaS zefektívňujú obchodné procesy a zvyšujú efektivitu. Keďže pôsobíme v rýchlo sa meniacom svete, náš softvér neustále aktualizujeme, aby spĺňal aktuálne potreby našich klientov. Vážime si ich spätnú väzbu a zapájame ich do nášho vývoja. To zaručuje, že budeme naďalej poskytovať vhodné riešenia teraz aj v budúcnosti. Všetko preto, aby ste mohli čo najplynulejšie riadiť svoje podnikanie. O krok pred všetkými ostatnými.

Kvalita, súkromie a bezpečnosť

Byť spoľahlivým partnerom znamená neustále dodržiavať platné zákony a právne predpisy. Rovnako ako mať medzinárodné certifikáty, ktoré potvrdzujú naše bezpečnostné štandardy. To sa odráža nielen v našich inteligentných riešeniach SaaS, ale aj v našej každodennej činnosti.

Qics - Váš projektový partner

Od roku 2000 spoločnosť Qics vyvíja intuitívny, flexibilný a škálovateľný softvér na úspešné riadenie komplexných projektov a portfólií pre našich klientov na celom svete. Qics je vaším partnerom na každom kroku, od výberu správnych projektov a portfólií až po konečnú fakturáciu klientom.

0

Roky skúseností

0

Používatelia

0

Úspešné projekty

0

Členovia tímu

Spojme sa

Kontaktujte nás

Spolupráca na celom svete

Náš softvér môžete používať kdekoľvek a kedykoľvek - od Kanady po Curacao a od Grónska po Austráliu. To umožňuje našim klientom úspešne spolupracovať bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú. Naše inteligentné riešenia SaaS nepoznajú hranice.

Kontaktujte nás